MolekylærdiagnostikK

Blackhill diagnostic resources

Populære diagnostiske kit i produktlinjen Genvinset for blant annet cøliaki, HLA-B27 og HLA-B57. Analysene gjøres med realtime PCR. I serien Adellgen finner du diagnostiske kit for fragmenanalyser (triplet disease disorders) som for eksempel Huntingtons sykdom og Fragile X.

Software for resultatanalyse installeres kostnadsfritt.

DIAMEX

"Kvalitet for dine kontroller - Kontroller for din kvalitet".

I et tiår har det tyske selskapet DiaMex kunnet tilby en omfattende meny med tredjepartskontroller for serologi og molekylærbiologi, paneler for screening av blodgivere, ToRCH m.m. Kontrollene er tilgjengelige både som plattformorienterte eller omfattende, som enkeltkontroller eller multikontroll. Dere velger i henhold til deres behov og rutiner. Karakteristisk for Optitrol-kontrollene fra DiaMex er meget godt samsvar mellom loter, og lange og stabile batcher. Dette er muliggjort av en pålitelig råvareforsyning og direkte tilgang til plasma og serum i organisasjonen.
Med DiaMex får du også tilgang til gratis programvare for bl.a. statistikk og overvåking av kontrollresultater, EDCNet, med tabeller og grafiske rapporter gjennom peer-grupper i sanntid.

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS

I tillegg til sitt brede spekter innen serologi, utvider GSD nå kraftig innen molekylærbiologi. NovaPrimes ekstraksjonssett for RT-PCR kan kombineres med NovaPrimes sett for SARS-CoV-2 eller med luftveispaneler (CoV, FluAB, RSV). Her finnes tester for Omikron.

ImmunDiagnostik

Immundiagnostik ble grunnlagt i 1986 og er et globalt selskap innen diagnostikk. Deres fokus er på innovative immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- og LC-MS/MS-applikasjoner, molekylærbiologiske tester (PCR) og fotometriske immunoanalyser. De kliniske fokusområdene er gastroenterologi, kardiovaskulære og renale sykdommer, skjelettmetabolisme og oksidativt stress. I tillegg tilbyr de et bredt utvalg av antistoffer og antigener.