Forskning

Ansh Labs

Ansh Labs fokuserer på forsknings- og utviklingsprodukter. De produserer egne produkter og bistår andre forskere. Ansh Labs samarbeider med forskere over hele verden.

Ansh Labs immunoanalsyser er nye forskningskliniske diagnostiske markører med potensieller tilpasninger innen reproduktiv medisin, nevrodegenerative forstyrrelser, onkologi etc.

BIOLAB ASSAYS

 

BioLab Assays Ltd. er et life science-selskap som utvikler og produserer innovative forsknings-ELISA-kit. BioLab Assays har analyser innen følgende kliniske områder: Overvekt, autoimmune sykdommer, metabolsk syndrom, diabetes mellitus, nyresykdommer, lungesykdommer, benmetabolisme, betennelser og infeksjoner.

En unik analyse er monomerisk CRP!

Epitope

Epitope produserer kit og tester for både klinisk diagnostikk og for forskning. De er store innen områder som tumormarkører, endokrinologi, gastro- og kardiosykdommer, infeksjonssykdommer, mikrobiologi og autoimmune sykdommer.

Under våren 2020 lanserte Epitope ELISA-kit för SARS-CoV-2 antistoffer, testen har fått svært gode resultat og har nå stor etterspørsel i hele verden.

Exosomics

De prisvinnende produktene fra Exosomics tilbyr en ikke-invasiv og enkel metode, gjennom en enkel blodprøve,  å tidlig diagnostisere for cancer samt en enkel monitorering.

Dette er banebrytende løsninger for deteksjon av cancer.

Immuno-Biological Laboratories

IBL velges ofte av forskere for leveranse av produkter innen grunnforskning om sykdommer, samt for utvikling av diagnostiske verktøy. IBL produserer høykvalitets antistoffer, ELISA-produkter og tjenester over hele verden.

Hjerne/nevrologi • Metabolske syndrom • Cancer/Maligna tumorer • Cytokiner • Inflammasjon/Autoimmunitet • Endokrinologi • Ben/Metabolisme • Eldre

ImmunDiagnostik

ImmunDiagnostik er et globalt diagnostikk selskap med virksomhet og erfaring siden 1986. Deres fokus på innovative immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- og LC-MS/MS-applikasjoner, molekylærbiologiske tester (PCR) og fotometriske analyser. De kliniske fokusområdene er gastro, kardivaskulære og renale sykdommer, skjelettmetabolisme og oksidativt stress. Dessuten tilbyr de også et bredt utvalg av antistoffer og antigener. 

Labor Diagnostika Nord

LDN er en global aktør som leder markedet av immunanalyser for biogene aminer. LDN leverer over 200 produkter i mer enn 60 land. Deres kunder er fra kliniske laboratorier, forskning, legemiddelselskap og matvareindustrien. LDN har gjennom årene opparbeidet seg stor kunnskap spesielt innen deteksjon av små molekyler som biogene aminer og nevrotransmittorer.

QUIDEL SPESIAL PRODUCT GROUP (SPG)

Her finner du produktserien MicroVue med kit for analyser innenfor komplementsystemet samt for benmarkører. Produktene egner seg for både forskning og klinisk diagnostikk. I tillegg til komplette kit, finnes det også et stort utvalg av separate antistoffer og proteiner i immunsystemovervåking.

Med paneler (Quidels MicroVue-komplement og Quansys sine Q-Plex cytokiner) kan du rasjonelt oppdage flere targets i en og samme kjøring gjennom Q-View-systemet, les mer om dette her.

Salimetrics

 

Salimetrics er ledende og banebrytende innen området for spyttprøvetaking og analyse av spyttprøver. De støtter store prosjekt med spyttprøveforskning over hele verden og bidrat til en mange fremgangsrike publikasjoner.

Salimetrics tilbyr optimerte prøvetakingsmateriell for spyttprøver samt en stor meny for spyttprøveanalyser. Velg mellom for eksempel kortisol, aldosteron, interleukin eller noen av de andre analysene som alle er tilpasset for spyttprøver.

VIROGATES

 
Det danske selskapet ViroGates produserer suPARnostic® -produkter som måler konsentrasjonen av suPAR -protein (løselig uPAR) i blodet. suPAR er en markør for immunaktivering som korrelerer med graden av betennelse, sykdomsbildet og risikoen for dødelighet, uavhengig av patogen, i både kroniske og akutte sykdomstilstander. suPAR er et veldig kraftig verktøy f.eks. i triage -klassifiseringen av akuttpasienter og til støtte for avgjørelsen om pasientutskrivning.


Link til: suPAR videosuPARnostic® TurbiLatexsuPARnostic® Quick TriagesuPARnostic® ELISA

VLVBIO

 

VLVbio tilbyr flere høykvalitets, ikke-invasive, biomarkøranalyser som måler celledød og leversykdommer på en effektiv, sensitiv og kostnadseffektiv måte.
 
M30 Apoptosense® ELISA og M65® ELISA kan brukes som hjelpemiddel for blant annet å diagnostisere pasienter med NASH, en avansert form for NAFLD. M65 EpiDeath® ELISA kan brukes som et hjelpemiddel for blant annet å diagnostisere og forske på alkohol- og medikamentinduserte leverskader.